Warsztaty "Młodzież na Rozdrożu"

Konferencje Szkoleniowe

Maxximum wolności
Materiały pokonferencyjne

Maxximum wolności

"Love Story - o miłości i seksie we właściwym kontekście"

Love Story

Konferencja "Rodzina i szkoła wobec mody na igranie z seksualnością"

Konferencja Igranie z seksualnością

Konferencja "Młodzi i Seks"

Konferencja Młodzi i Seks

Spotkania

Spotkania

Polecamy

Listy od taty Młodzi i seks Tajemnica mózgu młodego człowieka

Założenia

CrossRoads jest strategią o charakterze edukacyjnym, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie młodych ludzi do unikania zachowań ryzykownych.

Zrodziła się w 1995r. jako bezpośrednia odpowiedź na rosnącą potrzebę profilaktyki HIV/AIDS. Chociaż jest stosowana najczęściej jako strategia profilaktyczna HIV / AIDS, to jednak koncentrując się na rozwoju charakteru i umiejętności życiowych ma również zastosowanie do aktywnego przeciwdziałania innym problemom społecznym, takim jak: przemoc, uzależnienia, ciąże nastolatek itp.

Strategia CrossRoads opiera się na założeniu, że zachowania ryzykowne podejmowane przez młodych ludzi mają wspólną przyczynę – brak dobrego charakteru. W wychowaniu nastolatków najczęściej koncentrujemy się na tym, co najbardziej widoczne – ich zachowaniu. Jednak zachowanie to jest tylko czubek góry lodowej. Znacznie więcej kryje się pod powierzchnią. Sposób postrzegania świata, wypływające z tego przekonania i system wartości – to w największym stopniu wpływa na zachowanie młodych ludzi i stanowi podstawę dla podejmowanych przez nich decyzji.

Podczas gdy wiele innych programów skupia się przede wszystkim na zmianie zauważalnych, negatywnych zachowań młodzieży, CrossRoads zakłada, że trwała zmiana zachowania następuje jedynie w wyniku przemiany serca. Dlatego, w swoich działaniach koncentruje się na rozwijaniu pozytywnych wartości w życiu młodzieży oraz kładzie nacisk na kształtowanie charakteru. Pragnie wychowywać młode pokolenie o wysokiej moralności, zdolne do podejmowania właściwych decyzji w swoim życiu.

CrossRoads realizuje swoje cele głównie w oparciu o program “Młodzież na Rozdrożu”.

Jest to narzędzie, które daje możliwość docierania do młodzieży w interaktywny, kompleksowy i systematyczny sposób, możliwe do zaadaptowania w każdej kulturze i nauczania w różnych miejscach: szkołach, więzieniach, ośrodkach leczenia uzależnień, domach dziecka i innych.

W nauczaniu opartym o kształtowanie charakteru program “Młodzież na Rozdrożu” koncentruje się na pomocy młodemu człowiekowi w zrozumieniu wartości etycznych (znajomość dobra ), zaakceptowaniu ich jako swoich (umiłowanie dobra) i działaniu na ich podstawie ( czynienie dobra). Główne wartości, do których się odwołuje to: szacunek, odpowiedzialność, przyjaźń, miłość, integralność, dyscyplina i odwaga.

Motto strategii CrossRoads:

Kształtując charakter w oparciu o pozytywne wartości wpływamy na wybory młodzieży dziś i zapobiegamy tragicznym konsekwencjom w przyszłości.