Warsztaty "Młodzież na Rozdrożu"

Konferencje Szkoleniowe

Maxximum wolności
Materiały pokonferencyjne

Maxximum wolności

"Love Story - o miłości i seksie we właściwym kontekście"

Love Story

Konferencja "Rodzina i szkoła wobec mody na igranie z seksualnością"

Konferencja Igranie z seksualnością

Konferencja "Młodzi i Seks"

Konferencja Młodzi i Seks

Spotkania

Spotkania

Polecamy

Listy od taty Młodzi i seks Tajemnica mózgu młodego człowieka

Program

O programie

Program “Młodzież na Rozdrożu” jest narzędziem, które można wykorzystać do przekazywania młodzieży pozytywnych wartości i przekonań, w oparciu o które są podejmowane dobre decyzje w życiu. Wspiera to, czego naucza się w kontekście rodziny, pomagając rodzicom i opiekunom w wychowywaniu i ochronie młodzieży od wielu współczesnych niebezpieczeństw, takich jak: HIV/AIDS i choroby przenoszone drogą płciową, ciąże nastolatek, alkoholizm, uzależnienia i ciągle wzrastające zjawisko przemocy wśród młodych ludzi. Współdziałając ze sobą, rodzice i nauczyciele mogą pielęgnować wartości etyczne i praktyczne umiejętności życiowe, które pomagają młodzieży w zdrowym rozwoju, w osiąganiu satysfakcjonującego życia i stawania się osobami oddziałującymi na społeczeństwo w pozytywny sposób.

Lekcje dotykają problemu epidemii chorób przenoszonych drogą płciową i wyjątkowego wyzwania współczesności, jakim jest HIV. Nacisk w programie położony jest na zdobywanie umiejętności, które pozwolą oprzeć się presji rówieśniczej, pomogą w odważnym mówieniu “nie” i w rozwijaniu praktycznych sposobów opierania się pokusom. Dyskusje na tematy typu – jak radzić sobie z porażkami, jak znajdować odwagę w dążeniu do sukcesu, jak planować przyszłość – mogą pomóc młodym ludziom w realistycznym i dalekosiężnym spojrzeniu na życie.

Program koncentruje się na tym, co to znaczy być osobą z dobrym charakterem. Pokazuje, jak ważny jest on dla prowadzenia zdrowego stylu życia i nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

W dobie braku autorytetów i wzorców moralnych, program wybiera postać Jezusa jako dobry, historyczny wzór dobrego charakteru i przykład osoby do naśladowania. Uczniowie mają okazję oglądać film pt.: “Jezus” i analizując Jego charakter i relacje z innymi ludźmi, omawiają, co to znaczy prowadzić mądre i odpowiedzialne życie.

Program ma charakter interaktywny. Jesteśmy przekonani, że młodzi ludzie lepiej przyswajają wiedzę aktywnie uczestnicząc w zajęciach, niż wtedy, gdy są tylko biernymi odbiorcami. Interaktywny sposób nauczania – praca`w grupach, parach, zabawa, dyskusje mają wpływ na zmianę relacji pomiędzy uczniami i ich stosunek do nauczyciela. Może być także pomocny w stworzeniu w klasie atmosfery zaufania i środowiska przyjaznego rozwojowi dobrego charakteru.

Historia powstania

W 1995 roku przedstawiciele rządu w Malawi zostali w poważnym stopniu zaniepokojeni rozprzestrzeniającą się epidemią HIV/AIDS. Okazało się, że jeśli nie uda im się znaleźć sposobu przeciwdziałania problemowi HIV / AIDS, mogą stracić nawet całe pokolenie, a przyszłość ich kraju wraz z nim.

W tym samym czasie na Węgrzech, przywódcy stanęli w obliczu innego problemu. Młodzież okresu postkomunistycznego dorastała z wyraźnym poczuciem rozczarowania i izolacji, co znajdowało wyraz w coraz częstszym podejmowaniu zachowań wysokiego ryzyka i rodziło niebezpieczeństwo powstawania problemów społecznych, takich jak HIV / AIDS, uzależnienia, przemoc, ciąże nieletnich itp.

W obliczu tak ogromnych potrzeb powstała strategia CrossRoads i program “Młodzież na Rozdrożu”, który łączy edukację kształtującą charakter z informacjami na temat HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, tworząc spójną strategię profilaktyczną opartą o rozwijanie charakteru.

Przegląd treści

Przegląd treści programu “Młodzież na rozdrożu”:

Przegląd treści

Grupa docelowa

Program został przygotowany z myślą o uczniach w wieku 12-15 lat. Jednak znane są przypadki, że jest on używany przez nauczycieli wśród starszych i młodszych uczniów. Nawet kilka szkół wyższych potwierdziło użyteczność lekcji i ćwiczeń tego programu w pracy ze studentami. Na przykład w Ghanie program odgrywa ważną rolę w przygotowywaniu przyszłych nauczycieli. W Botswanie program był wykorzystywany na zajęciach z socjologii. Niektóre szkoły przeprowadzały nawet zajęcia według tego programu dla zainteresowanych rodziców. Relacje międzyludzkie, charakter i podejmowanie decyzji to zagadnienia ważne dla każdej grupy wiekowej. Nauczyciele mogą nauczać koncepcji przedstawionych w programie odpowiednio je adaptując do wieku odbiorców, nawet dla młodszych dzieci. Niektórzy rodzice sami przeprowadzali zajęcia na podstawie tego programu dla swoich dzieci i ich kolegów. (Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na te miejsca, które mogą być jeszcze nieodpowiednie dla młodszych dzieci).

Metody

“Młodzież na Rozdrożu” jest interaktywnym programem opracowanym tak, by jak najbardziej zaangażować uczniów, aby mogli uczyć się w ciekawy i skuteczny sposób. Stawiane są przed nimi wyzwania nie tylko intelektualne. Pracują w parach, grupach lub jako cała klasa. Analizują koncepcje, badają swoje uczucia, marzą o przyszłości, poznają etapy podejmowania właściwych decyzji, po to by kształtować swój charakter.

W programie są użyte różne metody takie jak: analiza literatury, poezja, myślenie krytyczne, ćwiczenia ruchowe, dyskusje w grupie, praca własna, przykłady z przyrody i muzyka. Z tego powodu program może być dobrze odbierany przez uczniów reprezentujących różne style uczenia się.

Przykładowa lekcja

Poniżej znajduje się odnośnik do przykładowej lekcji:

Przykładowa lekcja

Sposoby realizacji

Kazda lekcja jest przewidzianana 50 minut. Program zawiera także propozycję 40 minutowej lekcji. Niektórzy nauczyciele używają dwóch jednostek lekcyjnych, by przedstawić jedną lekcję programu.

Biorąc pod uwagę to, co badania pokazują o skutecznym nauczaniu wstrzemięźliwości seksualnej, program ten został stworzony tak, by systematycznie i kompleksowo docierać do młodzieży na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Jedna czy dwie lekcje na temat seksu i konsekwencji niewłaściwego korzystania z niego, ma niewielki wpływ na kształtowanie właściwych postaw. “Młodzież na Rozdrożu” to program na co najmniej jeden rok szkolny.

Zalecane jest także przeprowadzenie wszystkich 30 lekcji po kolei, gdyż idee prezentowane w kolejnych lekcjach są oparte o te, które zostały przedstawione w poprzednich. Nauczanie pojedynczych lekcji, wyrwanych z chronologicznej całości nie przyczyni się do zauważalnych zmian w zachowaniu młodzieży.

Filozofia profilaktyki

Program “Mlodzież na Rozdrożu” nie zawiera tradycyjnej strategii “bezpieczniejszego seksu”, promującej prezerwatywę i środki antykoncepcyjne. Pozamałżeńskie kontakty seksualne nastolatków niosą ogromne ryzyko, nawet jeśli stosują oni zabezpieczenia. Dlatego program skupia się na eliminowaniu ryzyka a nie jego obniżaniu, na unikaniu danych zachowań a nie na zmniejszaniu ich konsekwencji.

Program “Młodzież na Rozdrożu” przedstawia małżeństwo jako miejsce, w którym seks jest dobrym i właściwym sposobem wyrażenia intymności i bliskości. Czekanie z rozpoczęciem współżycia seksualnego do ślubu jest najlepszą inwestycją na przyszłość. Badania wyraźnie wskazują na korzyści dla społeczeństwa, płynące ze zdrowych małżeństw. Dzieci są emocjonalnie zdrowsze, dorośli w małżeństwach są wolni od niebezpieczeństwa chorób przenoszonych drogą płciową oraz innych, psychicznych i społecznych konsekwencji ciąży pozamałżeńskich. Społeczeństwo nie musi ponosić kosztów leczenia chorób i troszczyć się o dzieci wychowywane przez samotne matki.

Przez skupienie sie na takich cechach charakteru jak okazywanie szacunku, poczucie odpowiedzialności, samokontrola, rodzice i opiekunowie mogą współdziałać w kultywowaniu tego, co jest niezbędne do stworzenia szczęśliwego małżeństwa i rodziny.

HIV/AIDS

Zagrożenia HIV/AIDS

Rekomendacje

W 2000 r. zostałam oddelegowana przez Ministra Edukacji Narodowej do udziału w Międzynarodowej Konferencji poświęconej promocji programu zapobiegania zakażeniom wirusem HIV i chorobie AIDS pt. “Młodzież na Rozdrożu”. Chociaż w tytule konferencji umieszczono problem HIV/AIDS, to po zapoznaniu się z treściami merytorycznymi programu, okazało się, że jest to program znacznie szerszy, dotykający wielu problemów wychowawczych i profilaktycznych. Konferencja odbywała się w Budapeszcie i została bardzo dobrze przyjęta przez nauczycieli węgierskich. Chociaż początkowo program realizowany był w poszczególnych szkołach – jego zasięg ciągle wzrasta. Program ma poparcie Węgierskiego Ministerstwa Zdrowia i rekomendację Ministerstwa Edukacji.

Jest to propozycja, z której mogliby skorzystać nauczyciele i pedagodzy polscy tym bardziej, że nasze kraje cechują liczne podobieństwa, zarówno kulturowe, jak i w zakresie problemów społecznych i młodzieżowych. Program może być wkomponowany w Szkolny Program Profilaktyki bądź realizowany w ramach ścieżek edukacyjnych: “Wychowanie do Życia w Rodzinie” i “Edukacji Prozdrowotnej”. WARTO SIĘ Z NIM ZAPOZNAĆ.”

Mgr Grażyna Mierzejewska
Pracownik Centrum Metodycznego
Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Poprzez kształtowanie u młodego człowieka podstawowych wartości, którymi są miłość, przyjaźń, prawda i dobro można wpłynąć na podejmowanie przez niego mądrych i trafnych wyborów. Te z kolei są niekwestionowaną wartością w profilaktyce HIV/AIDS i narkomanii. Program CrossRoads jest niewątpliwie szkołą dobrych wzorców. Z tego powodu warto poświęcić mu uwagę i zainteresowanie.”

Ks. Arkadiusz Nowak
Pełnomocnik Ministra Zdrowia
ds. AIDS i Narkomanii w latach 1995-2002

Opinie

W związku z pisemną prośbą Fundacji Ruchu Nowego Życia o wydanie opinii dotyczącej programu CrossRoads – Młodzież na Rozdrożu, Krajowe Centrum ds. AIDS, po zapoznaniu się z wyżej wymienionym programem, ocenia pozytywnie zawarte w nim treści i sposób ich realizacji. Program ten, oparty na wychowaniu młodzieży w duchu uniwersalnych wartości, uczy dokonywania w życiu właściwych wyborów, co może uchronić wielu spośród nich przed zakażeniem HIV, narkomanią i innymi zagrożeniami współczesnej cywilizacji.

Anna Marzec-Bogusławska
Dyrektor Krajowego Centrum ds.AIDS