Warsztaty "Młodzież na Rozdrożu"

Konferencje Szkoleniowe

Maxximum wolności
Materiały pokonferencyjne

Maxximum wolności

"Love Story - o miłości i seksie we właściwym kontekście"

Love Story

Konferencja "Rodzina i szkoła wobec mody na igranie z seksualnością"

Konferencja Igranie z seksualnością

Konferencja "Młodzi i Seks"

Konferencja Młodzi i Seks

Spotkania

Spotkania

Polecamy

Listy od taty Młodzi i seks Tajemnica mózgu młodego człowieka
02.10.2019

Konferencja – warsztaty “Młodzież na Rozdrożu” – edycja 2019

Zapraszamy na
KONFERENCJĘ – WARSZTATY
dotyczące
Programu “Młodzież na Rozdrożu”
(30 godzin)
30 listopada – 3 grudnia 2019 r.

Miejsce: Warszawa

ZAPRASZAMY na konferencję, na której można dowiedzieć się, jak pomagać młodzieży w rozwijaniu dobrego charakteru, a także uzyskać gotowy materiał do pracy z nastolatkami. Konferencja łączy teorię z praktyką, daje okazję do wymiany doświadczeń oraz spojrzenia na młodych ludzi z innej perspektywy.

W programie konferencji m.in.:

Konferencja ma charakter interaktywny z wykorzystaniem różnych metod i praktycznym zastosowaniem. Będzie prowadzona przez zespół praktyków z dziedziny pedagogiki, psychologii, etyki, mających doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Program „Młodzież na Rozdrożu” wykorzystywany jest z powodzeniem na godzinach wychowawczych, na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, na katechezie, na zajęciach integracyjnych lub pozaszkolnych. W nowym kształcie szkoły może być wartościową propozycją do pracy z uczniami w klasach 5-8, jak również w edukacji ponadpodstawowej.

„Młodzież na Rozdrożu” to program profilaktyki ryzykownych zachowań, oparty o kształtowanie charakteru. Jest ujęty w 30-tu scenariuszach interaktywnych zajęć, angażujących uczniów w wartościową dyskusję o życiu. Kompleksowo podchodzi do problemu, nie skupia się na samych zachowaniach, ale pomaga młodym ludziom kształtować postawy, wartości, charakter, dzięki czemu będą mogli podejmować właściwe decyzje i prowadzić odpowiedzialne życie.


Więcej informacji o programie “Młodzież na Rozdrożu” (kliknij, żeby otworzyć)


Założenia programu

Zakres programu

Przegląd treści

Przykładowa lekcja

Rekomendacje

Informator do druku

Miejsce: Warszawa, Hotel Amicus, ul. Hozjusza 2

Opłata konferencyjna: 420 zł – obejmuje m.in: materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe oraz podręcznik programu (koszt ok. 100zł) dla osób, które uzyskają certyfikat

Rozkład czasowy:

“Młodzież na Rozdrożu” to licencjonowany program międzynarodowy. Aby móc z niego korzystać i uzyskać certyfikat uprawniający do jego nauczania należy wziąć pełny udział w konferencji.

Zgłoszenia telefonicznie pod nr 663224433 lub na adres: frnz@mt28.pl
UWAGA! Wpis na listę uczestników nastąpi po przesłaniu przedpłaty w kwocie 50 zł na konto:
22 2130 0004 2001 0827 5810 0001
Fundacja Mt28
Polnej Róży 1C
02-798 Warszawa, tytułem „Konferencja Młodzież na Rozdrożu”

Konferencja w opiniach uczestników:

“Jestem bardzo zadowolona z treści, które zostały zaproponowane na tej konferencji. Najcenniejszą rzeczą jest dla mnie to, że poznałam nowy sposób przybliżania młodzieży tak ważnego, a zarazem trudnego tematu związanego z ich seksualnością opartego na najwyższych wartościach”

“Otrzymałam wiele konkretnych wskazówek do pracy z młodzieżą”.

“Dla mnie osobiście ważne było to, że ucząc się pomagać innym mogłam dokonać autorefleksji, zastanowić się, co dla mnie samej ma prawdziwą wartość”.

“Uzyskałam inne spojrzenie na temat kształtowania charakteru ludzi. Zrozumiałam jak ważne mogą być moje działania dla młodych ludzi”.

“Zostałam bardzo praktycznie “wyposażona” w wiedzę, materiały, przeżycia związane z odgrywaniem scenek i gier”.

Przykłady realizacji programu:

Gimnazjum w Zielonce – dodatkowa godzina wychowawcza wszystkich klasach, przez cały cykl 3-letniego nauczania, innowacja pedagogiczna (http://www.forumzielonka.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=102)

http://www.zyciepw.pl/brylanty-na-rozdrozu

Gimnazjum Nr 10 w Warszawie – realizacja programu w ramach planu wychowawczego szkoły. (http://www.gimnazjum10.republika.pl/program_w.html)

Stowarzyszenie Pomocy “Arka Noego” w Tomaszowie Mazowieckim – zajęcia profilaktyczne w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Tomaszów Mazowiecki 2010-2011 (http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/get_file_contents.php?id=188791, http://www.ohp.pl/?id=4059)

Realizacja programu w Ochotniczym Hufcu Pracy (http://www.ohp.pl/?id=6974)