Warsztaty "Młodzież na Rozdrożu"

Konferencje Szkoleniowe

Maxximum wolności
Materiały pokonferencyjne

Maxximum wolności

"Love Story - o miłości i seksie we właściwym kontekście"

Love Story

Konferencja "Rodzina i szkoła wobec mody na igranie z seksualnością"

Konferencja Igranie z seksualnością

Konferencja "Młodzi i Seks"

Konferencja Młodzi i Seks

Spotkania

Spotkania

Polecamy

Listy od taty Młodzi i seks Tajemnica mózgu młodego człowieka

Działania

Warsztaty “Młodzież na Rozdrożu”

Organizujemy warsztaty przygotowujące realizatorów programu Młodzież na Rozdrożu. Szkolenie trwa 30 godzin. Każdy uczestnik, który przejdzie szkolenie otrzymuje certyfikat oraz podręcznik programu.

W programie szkolenia m.in.:

Szkolenie prowadzone jest w sposób interaktywny z wykorzystaniem różnych metod, z praktycznym zastosowaniem.

Opinie zebrane po szkoleniu (kliknij, aby rozwinąć):

Konferencja spełniła moje oczekiwania. Wiele dowiedziałem się o sobie, swoim warsztacie pracy oraz o tym, jak rozmawiać z młodzieżą na trudne tematy związane m.in. z seksualności.

Zostałam wydelegowana przez dyrektora – moje wrażenie – “znowu szkolenie”. Po szkoleniu – jestem bogatsza i zadowolona

Konferencja spełniła moje oczekiwania w 120%. Bardzo dużo cennych wskazówek otrzymałam zarówno do wykorzystania w życiu zawodowym jak i prywatnym. Wszystkie “moduły” zawierały coś, z czego warto czerpać dalszą wiedzę.

Seminaria dla nauczycieli i rodziców

Tajemnica Mózgu Młodego CzłowiekaJak dowodzą najnowsze badania, mózg młodego człowieka jest niezwykle plastyczny. Kształtuje się poprzez doświadczenia i rozwija aż do 25 roku życia. Jaki wpływ mają te odkrycia na sposób wychowania?

Organizujemy seminaria pt. “Tajemnica mózgu młodego człowieka”. Głównym prelegentem jest Grzegorz Baczewski, lekarz medycyny i doradca rodzinny. Płyta CD z nagraniami z seminariów możliwa jest do zakupienia, więcej informacji.

Opinie zebrane po seminarium: (kliknij, aby rozwinąć)

Myślę, ze to bardzo cenne spotkanie, bogate w treści ważne dla każdego, przekazane pięknym językime, spokojnie i rzeczowo, w dobrej atmosferze prawdziwej troski o młode pokolenie, bez pomijania odniesienia do Boga i wartości chrześcijańskiej. Spotkanie to wzbudziło we mnie wiele refleksji na temat mojego własnego rozwoju jako osoby, jako wychowawcy, mojej odpowiedzialności za innych a jednocześnie dostarczyło wiedzy o rozwoju młodych osób i ich zapotrzebowania na pomoc ze strony dorosłych.

Było bardzo ciekawe i pełne ważnych treści! Zapaliło do pracy z młodzieżą i uświadomiło, jak wielki mamy wpływ na nasze dzieci! Bardzo dziękuję, że Państwo to robią.

…Wykład był jasny i w moim odczuciu dający nadzieję, ze jako pedagodzy mamy rzeczywisty wpływ nawet na dzieci i młodzież, które nie otrzymały wcześniej ciepła i miłości.

Bardzo wartościowe spotkanie. Ważne dla mnie jako trojga dzieci w okresie adolescencji. Wykład pozwolił zweryfikować moje podejście do swoich dzieci, zachęcił do rozwijania postawy “bycia mentorem”, zwrócenia uwagi na ile daję im poczucie akceptacji.

Niezwykle podobał mi się wykład dr Baczewskiego, który przedstawił jak bardzo ważny wpływ wywiera tzw. część rejon biochemiczny na zachowanie, postawy, wybory młodych ludzi. Nie zdawałam sobie sprawy dotychczas z wielkiego wpływu tej sfery. Bardzo podobało mi się również odwołanie do Boga i chrześcijaństwa (wartości, które młode osoby mogą oglądać i uczestniczyć w swoich domach). Myślę, że to niezwykle ważny aspekt tych wykładów.

…Seminarium było bardzo dobre, nie czysto teoretyczne, ale oparte również na doświadczeniu, a co najważniejsze, z uwzględnieniem wartości. Podobało mi się to, co zostało powiedziane o miłości agape. Dziękuję.

Bardzo wiele skorzystałam z tego seminarium, zarówno ze względu na ciekawie i profesjonalnie przekazane informacje, ale także ze względu na sposób podania, który zachęca, motywuje, umacnia determinację do szukania konkretnych zastosowań w życiu. Seminarium nie tylko uczy, ale też uskrzydla!!! Dziękuję!

 

Konferencje i szkolenia

Czy seks = miłość? Wszyscy to robią, a ja? Czy mogę powiedzieć “nie”? Jak daleko jest “za daleko”?
Jak sprawić, by miłość trwała? Seks – zyskuję, czy coś stracę? Z kim na całe życie? Dlaczego czekać?

Młodzież ma pytania. Co my na to?

Zorganizowaliśmy konferencję “Młodzi i seks” czyli jak rozmawiać o “tych” sprawach. Brali w niej udział nauczyciele, rodzice oraz osoby pracujące z młodzieżą.

Głównym mówcą był Josh McDowell, autor książek z dziedziny wychowania i apologetyki chrześcijańskiej. Przemawiał do ok. 10 milionów osób w 118 krajach.

W Polsce gościł wielokrotnie.

W 2001 r. wygłosił wykłady na konferencji “Wychowanie do miłości” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji, a w 2006 r. spotkał się z młodzieżą i rodzicami w katowickim Spodku. W swoich wystąpieniach przekazuje, jak można wychować dzieci w miłości i mówić o seksie, nie tracąc niczego z godności ludzkiej.

W języku polskim ukazało się kilkadziesiąt z jego książek, m.in.: Jak być bohaterem dla swoich dzieci; Dawać, brać, kochać; Nie! Pomóż swojemu dziecku pokonać presję seksualną; Dlaczego mam czekać; Mity edukacji seksualnej; Wyobcowane pokolenie.

Jest żonaty. Ma czworo dzieci.

Polskie doświadczenia w wychowaniu młodzieży do odpowiedzialnego przeżywania swojej seksualności przedstawił dr Szymon Grzelak. Jest psychologiem, badaczem, twórcą i realizatorem programów profilaktycznych. Prowadzi warsztaty, szkolenia oraz indywidualne zajęcia z młodzieżą i dorosłymi.

Jest autorem naukowej pozycji Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce oraz poradnika dla rodziców Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji oraz filmiku.

Opinie zebrane po konferencji (kliknij, aby rozwinąć):

Dziękuję za informacje o tej konferencji drogą email i listownie. Jestem bardzo zadowolona z powodu poruszanego tematu i formy przekazu pożytecznych treści, które mam nadzieję wykorzystać w pracy jako wychowawca III klasy gimnazjum. Największą uwagę zwróciłam na badania naukowe o tym w jaki sposób myśli młodzież i jaka ponoszą odpowiedzialność. Najważniejsze dla mnie było akcentowanie tego, co jest priorytetem w kontaktach z młodzieżą, w relacji rodzica z dzieckiem. Szczególnie ważnym było świadectwo życia Josha.

Konferencja bardzo udana. Dużo ciekawych informacji, niektóre przerażające.Josh ma świetny kontakt ze suchaczami. Najbardziej przydatne są przykłady z życia,Organizacja bardzo dobra, Myślę,że warto poruszać na konferencjach podobne tematy dotyczące naszej młodzieży.

Jestem bardzo zadowolona z konferencji. Bardzo dobrze zorganizowana, profesjonalnie. Nie mam do czego się przyczepić, wszytko w jak najlepszym porządku. Istotne było to, że obaj prelegenci opierali swoje wystąpienia na badaniach. Pokazanie, że trzeba zaczynać formować dziecko w sprawach seksualnych już od najmłodszych lat. Słaba strona: nie było czasu na pytania. Bardzo mi się jednak podobało, że prelegenci byli dostępni dla uczestników na przerwach

W konferencji najistotniejsze były dla mnie treści: przedstawienie nowych badań naukowych w USA oraz wyniki badań statystycznych w Polsce. Super, że był dr Szymon Grzelak, dało to pewną równowagę i przedstawiło realia polskie. Cieszę się, że poznałam też Wasz program CrossRoads.

Sam temat bardzo oczekiwany, osoba Josha McDowella gwarantowała poziom wykładu a i pozostali prelegenci ciekawie prezentowali swoje zagadnienia, choć zbyt krótka prelekcja dr Grzelaka pozostawiła ogromny niedosyt – baaardzo byłam ciekawa samej prezentacji, którą przedstawia się na prelekcjach młodym ludziom. Także w kilku słowach pragnęłam usłyszeć, na polega program, którym została objęta szkoła w Zielonce. Najistotniejsze w konferencji były dla mnie treści pokazujące, ile jest “za” wstrzemięźliwością przedmałżeńską, ile argumentów “przeciw” rozwiązłości przed i pozamałżeńskiej, a wszystkie podane tak, że przemówić powinny również do młodych spoza kręgu chrześcijańskiego.

Konferencja była bardzo dobra, szczególnie wystąpienie Josha Mcdowella. Bardzo dobre było pokazanie przez Josha treści dotyczące wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej. Nigdy też nie myślałam o tym temacie w taki sposób. Niewątpliwie wywołało we mnie pozytywny oddźwięk, i już dziś wiem że tę wiedzę pragnę przekazać młodzieży.

Cieszę się z udziału w konferencji – dawno nie byłam na tak profesjonalnie przygotowanym “szkoleniu”. Szczególnie przydatne dla mnie były informacje o wpływie seksu na mózg i stan chorób przenoszonych drogą płciową, z zatrwożeniem, że populacja młodych ludzi jest grupą najliczniej chorą. Charyzma Josha McDowella nie była bez znaczenia.

Bardzo dobra inicjatywa. Wiele przydatnych informacji, ciekawe kontakty, prezentacje działających w Polsce organizacji. Naukowe podejście Pana McDowella bardzo wzbogaciło moją wiedzę na temat procesów chemicznych i hormonalnych oraz uściśliło informacje na temat STD. Bardzo interesujące były dane badań i wnioski przedstawione przez dr. Grzelaka. Zwłaszcza ze względu na przeprowadzenie ich w warunkach polskich.

Jestem siostrą zakonną, pracującą nieustannie z młodzieżą (prowadzimy katolicką szkołę z internatem dla dziewcząt). Zatem nasz kontakt z ludźmi młodymi nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zajęć szkolnych, ale również do szerokiej gamy zajęć pozaszkolnych, w których nasza młodzież uczestniczy. Jeśli chodzi zatem o moje odpowiedzi na podane pytania, to po pierwsze sądzę, że konferencja, która się odbyła była naprawdę wartościowa i uważam, że jak najwięcej osób powinno mieć możliwość uczestnictwa w tego typu spotkaniach. Jeśli chodzi o to, co uważam za najistotniejsze, to myślę, że ważne było to, iż wypowiedź Josh’a zawierała nie tylko jakieś ogólniki i niczym nie poparte stwierdzenia, ale że była oparta na faktach, potwierdzona także wieloletnimi badaniami i konkretnymi danymi. To jest coś, co może być bardzo mocnym atutem w rozmowach nie tylko z młodymi, ale także z ludźmi dorosłymi, odpowiedzialnymi za wychowanie dzieci. Natomiast za najbardziej przydatne uważam treści potwierdzające, jak wielki wpływ na wychowanie dziecka od samego początku jego przyjścia na świat mają zdrowe relacje z rodzicami.

Dobrze zorganizowana, dobra atmosfera, znakomici wykładowcy. Rzetelne dane statystyczne, porównanie ‘medialnych mitów’ z rzeczywistością, przykładowe pytania nurtujące młodzież i jak udzielić na nie rozsądnej, opartej na faktach i dobrze umotywowanej odpowiedzi. Dobra była prezentacja gotowych programów, które mogą zastosować nauczyciele oraz “stolikowa” prezentacja wydawnictw.

Love Story – o miłości i seksie we właściwym kontekście

11 grudnia 2015 roku odbyło się w Arena Legionowo spotkanie młodzieży z Joshem McDowellem pt. “Love Story – o miłości i seksie we właściwym kontekście”. Wzięło w nim udział około 1000 osób, a bezpośrednią transmisję internetową z tego wydarzenia oglądali uczniowie w kilkunastu miastach Polski. Zachęcamy do przeczytania opinii i obejrzenia zdjęć.

Galeria zdjęć z konferencji.
Opinie uczniów na temat konferencji.
Opinie opiekunów na temat konferencji.

 

“Nie jestem ofiarą” – wywiad z Joshem McDowellem

 

Konsultacje dotyczące realizacji programu

Osoby, które brały udział w warsztatach “Młodzież na Rozdrożu” zapraszamy na facebookową grupę CrossRoads Polska – Uczestnicy warsztatów